News

พายุฤดูร้อนถล่มโคราช 3 เดือน พังแล้วกว่า 5 พันหลัง

10 พ.ค. 62 นายพรเชษฐ์ แสงทอง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์พายุฤดูร้อน ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ปีนี้ถือว่ารุนแรงกว่าทุกปี โดยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากพายุฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่าพายุฤดูร้อนได้พัดถล่มพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครบทั้ง 32 อำเภอแล้ว

โดยมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากถึง 5,095 หลัง จาก 231 ตำบล 891 หมู่บ้าน 6,048 ครัวเรือน มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 16,500  คน นอกจากนี้ยังมียุ้งข้าวได้รับความเสียหายอีก 325 หลัง คอกสัตว์ 318 แห่ง โรงเรือนเกษตร 15 หลัง สถานที่ราชการ 7 แห่ง และวัด 9 แห่ง โดยทางจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยกรณีวาตภัยรวมทั้งสิ้น 153 ฉบับ เพื่อเร่งอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินของจังหวัดช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป