คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจเงินอุดหนุน กกท.สมุทรปราการ ตอนที่ 2

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

เงินอุดหนุนปี 2558-2559 รวม 223 ล้านบาท ที่ อบจ.สมุทรปราการ มอบให้ กกท.สมุทรปราการ ตามที่คณะกรรมการกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ขอสนับสนุนเพื่อจัดฝึกอบรม 3 กิจกรรม และก่อสร้างสนามกีฬาเคหะเมืองใหม่บางพลี และตำบลบางปลา  จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะค่าก่อสร้างสนามกีฬา 180 ล้านบาท โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ทราบข้อมูลนี้หลังถูกเอกชนฟ้องดำเนินคดี เหตุจ่ายค่าจ้างไม่ครบ สระว่ายน้ำ โรงยิมอเนกประสงค์ และสนามเทนนิสที่ตำบลบางปลา จึงก่อสร้างไม่เสร็จ ต้องทิ้งงานปลายปี 2560 เพราะขาดสภาพคล่อง

การเสนอข่าวนี้ของคอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง.ขณะนั้น และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2560 อบจ.สมุทรปราการ จึงส่งหนังสือเรียกเงินคืน 180 ล้านบาท จาก กกท.สมุทรปราการ

ล่าสุด นายประชุม บุญเทียม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค กกท. เปิดเผยว่า อบจ.สมุทรปราการ เรียกคืนเงินอุดหนุนปี 2555 โครงการพัฒนากีฬาเยาวชนประชาชนและนักกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ไปสู่ความเป็นอาชีพกีฬาฟุตบอล จาก กกท.จำนวน 18,426,000 บาท ผู้ว่า กกท.จึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อสรุปผลส่งให้อัยการสูงสุดประกอบการพิจารณา 

ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาภูมิภาค ยังระบุว่าเงินอุดหนุนก่อสร้างสนามกีฬา กกท.สมุทรปราการ เปิดบัญชีรับเงินโดยไม่ผ่าน กกท. เป็นการทำโดยพลการ

ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กกท. สรุปผลว่าผู้อำนวยการ กกท.สมุทรปราการ ขณะนั้น มีความผิดวินัยร้ายแรง กกท.จึงย้ายไปช่วยราชการที่ กกท.ภาค 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อรอผลสอบสวนชี้ขาด

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. เห็นว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหานี้ด้วย

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7