News

บัวบูชา พาเที่ยว : ออกแบบแบบญี่ปุ่น

นิทรรศการที่จะพาไปสัมผัสไอเดียการออกแบบของคนญี่ปุ่น ที่รวมความต้องการของคนใช้ และนวัตกรรมดีไซน์ไว้ได้แบบลงตัว ก่อเกิดเป็นวิถีแห่งนวัตกรรม ปกตินิทรรศการนี้เป็นแบบหมุนเวียนไปทั่วโลก เลือกชิ้นงานโดยคนญี่ปุ่น ต้องการให้คนไทยนำไปเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าไทย...