News

สภากาชาดไทย แจงระบบคัดกรองบริจาคเลือด

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงยืนยันมาตรฐานการตรวจเลือดที่ได้รับบริจาค

แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชี้แจงกรณีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวรายหนึ่ง รับเลือดแล้วติดเชื้อเอชไอวี ต้องขอแสดงความเสียใจ และยอมรับว่าการรับเลือดติดเชื้อมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่น้อยมาก เพราะได้วางระบบคัดกรองเลือดที่ได้รับบริจาคไว้ถึง 3 ชั้น ให้ผู้บริจาคตอบแบบสอบถาม ประเมินความเสี่ยงการถ่ายทอดเชื้อไปยังผู้ป่วย, การจัดเจ้าหน้าที่ซักถามและสัมภาษณ์คัดกรองการติดเชื้ออีกชั้นหนึ่ง และหลังบริจาคได้ส่งเลือดทุกถุงไปตรวจในห้องปฏิบัติการ เพื่อมั่นใจว่าเลือดมีความปลอดภัย

จากเรื่องที่เกิดขึ้น แพทย์ขอเน้นให้ผู้บริจาคโลหิตประเมินความเสี่ยงของตัวเอง และถ้าไม่มั่นใจ หรือเพิ่งไปมีเพศสัมพันธ์ที่สุ่มเสี่ยงมา ขอให้เลื่อนการบริจาคออกไปก่อน รวมถึงไม่ควรใช้วิธีบริจาคโลหิตเพื่อให้ทราบผล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง