News

ป.ป.ส. ย้ำ! อนุญาตปลูกกัญชาโดยถูกกฎหมายแค่ 2 องค์กรเท่านั้น

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. แถลงความคืบหน้าหลังประกาศใช้ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ว่า ขณะนี้ยังคงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเจตนารมณ์ของกฎหมาย ให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ที่จะได้รับอนุญาตปลูกหรือผลิตกัญชาได้นั้น ต้องได้รับการอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และ 5 ปีแรกต้องดำเนินการโดยรัฐ หรือร่วมมือกับรัฐเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาโดยถูกกฎหมาย และดำเนินการปลูกแล้วมีเพียง 2 องค์กร คือ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งขณะนี้ใกล้จะออกดอกแล้ว ประมาณเดือนกรกฎาคม จะสามารถสกัดน้ำมันจากกัญชาที่ปลูกได้ประมาณ 2,500 ขวด ขวดละ 5 CC และอีกองค์กร คือ มหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับใบอนุญาตให้ปลูก ส่วนอีก 1 องค์กรอยู่ระหว่างขออนุญาตปลูก คือ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ป่วยที่จะนำกัญชามาใช้ประโยชน์เพื่อการรักษาอาการป่วย

ส่วนการจดแจ้งการครอบครองกัญชา จะครบกำหนดในวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ ซึ่งหลังสิ้นสุดการรับจดแจ้ง ได้วางมาตรการเร่งด่วนเอาไว้ คือ จัดหากัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยจะมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม พิจารณา จัดหากัญชาอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในระยะสั้นๆ

สำหรับการปราบปรามยาเสพติดในรอบ 6 เดือน สามารถจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศกว่า 160,000 คดี จับกุมผู้ต้องหา 177,067 คน ยึด ของกลางยาบ้า 317 ล้านเม็ด กัญชา 9,200 กิโลกรัม ไอซ์ 4,900 กิโลกรัม ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 1,000 คดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 554 ล้านบาท รวมทั้งสามารถนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดได้ 80,101 คน