News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 13 พ.ค.62 ภาคเหนือสัญญาณดีขึ้น ลำปางกลับมาสีเขียวแล้ว

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย             76 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                          51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่                  43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                        40 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง                      37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี