News

ทุเรียนหมอนทอง ของดีจังหวัดหนองคาย

เกษตรกรชาวสวนทุเรียน บ้านไทยพัฒนา ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เผยว่าปีนี้ประสบกับปัญหาทุเรียนในสวนไม่พอขาย หลังเปิดโอกาสให้กลุ่มลูกค้าเข้ามาซื้อได้ถึงในสวน

นายบุญมา ชื่นตา เจ้าของสวนทุเรียนเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้พันธุ์ทุเรียนหมอนทองมาจากจังหวัดชุมพร 100 ต้น ก่อนแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ไปปลูก 80 ต้น และนำที่เหลือ 20 ต้น มาทดลองปลูกในสวน ผ่านไป 5 ปี ต้นทุเรียนเริ่มออกดอกออกผล จึงเริ่มตัดสินใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อในสวนไปรับประทาน ทุกคนที่ได้รับประทานบอกว่าทุเรียนที่นี่ไม่มีกลิ่นแรง เนื้อทุเรียนไม่อุ้มน้ำ ลูกค้าบางคนสั่งจองกันล่วงหน้า แม้ปัจจุบันจะขยายการปลูกไปถึง 100 ต้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า

นายเวียน ธรรมสอน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย เผยว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกทุเรียนกว่า 300 ไร่ จากการสนับสนุนของ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จากนี้จะเร่งผลักดันให้มีการปลูกเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และเตรียมขยายไปขายยังตลาดใน สปป.ลาว เพราะอยู่เขตเชื่อมต่อกัน