จับประเด็นเป็นข่าว : มาตรการพยุงเศรษฐกิจสะท้อนเศรษฐกิจไทย

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้การส่งออกของไทยซึ่งเป็นรายได้หลักเริ่มไม่สดใสอย่างที่คาดไว้ ขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอน ยิ่งฉุดเศรษฐกิจไทย ซึ่งรัฐบาลเริ่มเห็นเค้าลางเศรษฐกิจไม่ดีชัดเจนขึ้น จึงเป็นที่มาของการออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจกลางปี ภายใต้งบประมาณกว่า 20,000 ล้านบาท

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มไม่สดใสจริงหรือ กระทรวงการคลังชี้ว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลง จาก 2 เดือนก่อนที่ยังขยายตัวได้ดีอยู่ สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว กระทบการส่งออกไทย และความไม่ชัดเจนทางการเมือง ได้กระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค และยังคาดว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 จะอ่อนตัวลงอีก

ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่า เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 1 ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้ การส่งออกเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ติดลบถึง 4.2 % ขณะที่การท่องเที่ยว, การบริโภคภาคเอกชน, การใช้จ่ายของภาครัฐ, และการลงทุนของภาคเอกชน ต่างหดตัวกันไปหมด ถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ เศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.8 %

กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการพยุงเศรษฐกิจเร่งด่วนในช่วงเวลาสั้นๆ ประกอบด้วย 4 มาตรการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 6 มาตรการภาษี ซึ่งคล้ายๆ กับมาตรการที่เคยใช้ก่อนหน้านี้

สำหรับ 4 มาตรการพยุงเศรษฐกิจผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่มาตรการเพิ่มเงินเบี้ยคนพิการ, มาตรการช่วยค่าใช้จ่ายเกษตรกร, มาตรการช่วยค่าซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนช่วงเปิดเทอมนี้, และมาตรการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อซื้อสินค้าจำเป็น

ส่วน 6 มาตรการภาษี เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เปิดให้นำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง, ค่าซื้อสินค้าด้านการศึกษาและกีฬา, ค่าซื้อสินค้าโอท็อป, ค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือ e-Book, ค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ และค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลที่ลงทุนรองรับระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

มาตรการพยุงเศรษฐกิจนี้ รัฐบาลมั่นใจว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวเพิ่มได้ 0.1 % โดยมีต้นทุนต่ำกว่าการปล่อยให้เศรษฐกิจชะลอตัว แล้วมาแก้ไขทีหลัง เพราะจะทำให้เศรษฐกิจไทยตกอยู่ในความเสี่ยง

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. มองว่ามาตรการพยุงเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมาตรการด้านภาษีจะช่วยประคองเศรษฐกิจในช่วงรอยต่อทางการเมืองได้ระดับหนึ่ง แต่ทิศทางหลังจากนี้คงต้องรอความชัดเจนทางการเมือง และนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว