คอลัมน์หมายเลข 7 : กกท.พร้อมรับมอบสนามกีฬา จ.สกลนคร

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 11:22 น.

Views

สนามกีฬาจังหวัดสกลนคร คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง.ขณะนั้น พร้อมเจ้าหน้าที่ สตง.ลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบต้นปี 2560

ตามที่ได้รับร้องเรียน พบว่าสนามกีฬาแห่งนี้ ก่อสร้างไม่เสร็จตามกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งที่โครงการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. ทำข้อตกลงจ้างกรมทางหลวง ซึ่งมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปางก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดสกลนครบางรายการ ค่าจ้าง 150 ล้านบาท พบข้อพิรุธหลายอย่าง เช่น เบิกค่าจ้างเกือบหมดแล้วเหลือแค่ 200,000 บาท แต่มีปริมาณงานเพียง 40% เท่านั้น

การตรวจสอบครั้งนั้น ส่งผลให้ผู้บริหารกรมทางหลวง และ กกท.จับมือร่วมกันแก้ปัญหา ตามข้อแนะนำจากผู้ว่า สตง.ขณะนั้น จึงแก้ไขข้อตกลงปี 2555 การก่อสร้างสนามกีฬา 9 แห่งใน 8 จังหวัด วงเงินกว่า 1,400 ล้านบาท ให้สามารถแยกส่งมอบตรวจรับบางรายการได้ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานสนามกีฬา

ล่าสุด สนามกีฬาจังหวัดสกลนครทุกรายการ กกท. จะตรวจรับมอบจากกรมทางหลวงวันที่ 23 พฤษภาคมนี้

อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชื่นชม กกท.ที่ขอโทษประชาชนต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

ส่วนสนามกีฬาจังหวัดมหาสารคามค่าจ้าง 168 ล้านบาท ซึ่ง กกท. ตรวจรับมอบจากกรมทางหลวงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่เกิดปัญหาสระน้ำรั่วซึมขณะนี้ซ่อมแซมแล้ว

คอลัมน์หมายเลข 7 จะตรวจสอบจนกว่าสนามกีฬาทุกแห่งตามข้อตกลงนี้เปิดให้ประชาชนได้ใช้งาน เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7