พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทาน ดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้

วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทหารพราน มนตรี กองช่าง พลลาดตระเวน กองร้อยทหารพรานที่ 4513 และอาสาสมัครทหารพราน ฟิรดาวซ์ ลาเต๊ะ พลปืนเล็ก กองร้อยทหารพรานที่ 4513 ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนซุ่มยิง บริเวณคอสะพานบ้านวังทอง หมู่ 4 ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ ที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 48 ซึ่งฐานปฏิบัติการอยู่ในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 100 ถุง และมอบแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4513 ที่โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 ถุง เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ

ที่โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ นางลัดดา ศรีประทุม ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับนางลัดดา และครอบครัว ให้ทราบถึงพระราชหฤทัยห่วงใย

พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้ประชุมและรับฟัง กับติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

ส่วนที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ดาบตำรวจ กิตติพันธ์ อักษรแก้ว, ดาบตำรวจ ประเสริฐ ผิวละออ, ดาบตำรวจ ยอดชาย เอียดแก้ว, ดาบตำรวจ ชัยมารถ ศรีพาณิชย์ และร้อยตำรวจเอก กฤษฏา แสงจันทร์ ซึ่งล้วนได้รับบาดเจ็บจากเหตุก่อความไม่สงบ โดยองคมนตรีได้พูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกันนี้ องมนตรีได้เดินทางไปโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ได้แก่ เด็กหญิงซอนีฮะห์  นิเซ็ง อายุ 14 ปี, เด็กหญิงนาซูฮา นิเซ็ง อายุ 11 ปี, เด็กหญิงนาบินลา นิเซ็ง อายุ 7 ปี ซึ่งเป็นลูกของนายอาแซ นิเซ็ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบันนังสตา ซึ่งถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่ม เป็นเหตุให้มารดาเสียชีวิต เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา พร้อมร่วมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ

จากนั้น องคมนตรีเดินทางไปบ้านเลขที่ 143/34 หมู่ที่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง เพื่อเชิญของพระราชทานมอบให้กับครอบครัวของ ร้อยตำรวจโท อดุลย์ รักษ์ปราชญ์ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงในมัสยิดนูรุลอีบาตะ บ้านมายอ หมู่ที่ 6 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

สำหรับที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานจำนวน 100 ถุง ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ กับพระราชทานดอกไม้ และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย ได้แก่ ร้อยตำรวจโท ทวีศักดิ์ ศรีบรรเทา, สิบตำรวจตรี อัสนี บุญช่วย, ดาบตำรวจ เมฆินทร์ สุวรรณไตร และสิบตำรวจโท อดิศักดิ์ เนืองทอง ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด ขณะกลับจากการตรวจสอบพื้นที่บ้านควนหรัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานถุงพระราชทาน ถุงพระราชทาน ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน องคมนตรี นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา