News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 14 พ.ค.62 คุณภาพอากาศภาคเหนือดีขึ้น อยู่ในระดับสีเขียว

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย             51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง                     36  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                          35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                  33  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง                        32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี