เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 14 พ.ค.62 คุณภาพอากาศภาคเหนือดีขึ้น อยู่ในระดับสีเขียว

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 06:53 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย             51 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง                     36  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                          35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                  33  ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง                        32 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ค่าฝุ่น PM25 ภาคเหนือ ค่าฝุ่น PM25 วันนี้