News

อย.จับมือ รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนกัญชาเพื่อการแพทย์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพิ่มช่องทางออนไลน์ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่ครอบครองกัญชารักษาโรค ก่อนครบกำหนดนิรโทษกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันจัดทำระบบการแจ้งครอบครองกัญชาของผู้ป่วย ที่ใช้ในการรักษาโรค และกลุ่มอื่น ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม โดยจะเริ่มต้นแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม หรือวันสุดท้ายของการนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชารักษาโรค

ทั้งนี้ เนื่องจากพบว่ามีผู้ใช้กัญชาหลายคนยังไม่กล้าเดินทางมาลงทะเบียนในระบบของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยข้อจำกัดในการเดินทาง มีความกังวลต่อกฎหมาย ไม่มีใบรับรองแพทย์ ดังนั้น การลงทะเบียนผ่านออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางเพื่อทราบจำนวนผู้ใช้ วัตถุประสงค์ของการใช้ได้ ซึ่งข้อมูลที่แจ้งผ่านระบบนี้จะถูกปิดเป็นความลับ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนตามข้อมูลจริงแล้ว จะได้รับรหัสยืนยันตัวตนกับ อย. หรือ สสจ.จังหวัดตัวเอง เพื่อขอใช้กัญชาในการรักษาโรคต่อ หลังจากนิรโทษกรรม 90 วัน

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. กล่าวว่า เมื่อผู้ป่วยลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว สภากาชาดไทยจะส่งข้อมูลมาถึง อย. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และพิจารณาการรับแจ้งการครอบครองตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีการแจ้งครอบครองแล้วกว่า 10,000 คน