News

จับตาประชุม ครม. หลังรัฐมนตรีลาออก 15 คน

ติดตามความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรี หลังจากมีรัฐมนตรีลาออก 15 คน จะมีเรื่องใดบ้าง ติดตามจากคุณอรรถพล ภิญโญ รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล