ชาวบ้านร้องน้ำเสียจากฟาร์มหมู ไหลเข้าพื้นที่มูลนิธิชัยพัฒนา จ.ชัยภูมิ

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 17:01 น.

Views

ชาวบ้านจังหวัดชัยภูมิ ร้องให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมู ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการพระราชดำริ

ชาวบ้านบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ และแก้ปัญหาน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมู ที่ไหลลงไปในแหล่งเก็บกักน้ำของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มีพื้นที่ตั้งอยู่ติดกัน จนทางมูลนิธิไม่สามารถนำน้ำในแหล่งน้ำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้ เพราะน้ำมีค่าความเป็นกรดเกินมาตรฐาน นำมารดต้นไม้ ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาตาย

ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ทางมูลนิธิจะเปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน แต่หลังจากประสบปัญหาน้ำเสีย ได้ส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้เหมาะกับการศึกษาดูงาน จนทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะอนุญาตให้เข้าชมได้
              
ชาวบ้าน เล่าว่า ในช่วงน้ำหลากจะมีน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมู ไหลเข้ามาท่วมในแหล่งน้ำทุกจุดภายในโครงการ ซึ่งชาวบ้านเคยไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มหลายครั้ง ซึ่งทางเจ้าของฟาร์มก็รับปากว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาให้ แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและหาทางแก้ไข เพื่อให้ทางโครงการฯ และผู้ประกอบการสามารถอยู่ร่วมกันได้

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ปัญหาน้ำเสีย น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมู น้ำเน่าเสีย ฟาร์มเลี้ยงหมู มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยภูมิ