News

ปิ่นอาสา : ช่างภาพจิตอาสา

ปิ่นอาสา วันนี้ ตามไปพูดคุยกับกลุ่มคนหลังเลนส์ ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา หน้าที่นี้ทำด้วยใจรักล้วน ๆ แม้ไม่ได้รับอะไรตอบแทน ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

กลุ่ม "ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา" เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนที่รวมตัวกันมาจากหลายโรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 70 คน ทำหน้าที่เก็บภาพเหตุการณ์สำคัญในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งจิตอาสากลุ่มนี้ เกิดขึ้นจาก คุณครูสุรกานต์ เป็นครูที่ปรึกษาเครือข่ายช่างภาพจิตอาสา ได้เล่าว่า เยาวชนที่มาเป็นนักเรียนจิตอาสา ได้มาขอเข้าร่วมถ่ายภาพในโอกาสสำคัญนี้ เพื่อส่งมอบภาพให้แก่หอจดหมายเหตุ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้บันทึกภาพประวัติศาสตร์ชาติไทย

ช่างภาพเยาวชนจิตอาสา ดำเนินการถ่ายภาพโดยเด็กนักเรียนจิตอาสา ตั้งแต่พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในหลวงรัชกาลที่ 9 และลงพื้นที่ถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ เรื่อยมา ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนจิตอาสาจากรุ่นที่ 1 ตอนนี้เดินทางมาถึงรุ่นที่ 6 แล้ว

ทุกคนต่างภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่จากความสามารถที่พวกเขามี ต้องผ่านการฝึกฝน และต้องเก็บหอมรอมริบ บางคนหารายได้เสริมจากการถ่ายรูป เพื่อสะสมทุนทรัพย์ จนมีกล้องดี ๆ ใช้ในทุกวันนี้

จากการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นจุดเริ่มต้นในการฝึกฝน จนปัจจุบันเด็ก ๆ กลุ่มนี้มีกล้องถ่ายรูปเป็นของตัวเอง พวกเขาถือว่าเป็นคนหลังเลนส์ ที่แบกกล้องไปพร้อมกับความฝัน หวังว่าวันหนึ่งจะเป็นช่างภาพมืออาชีพ ได้ทำงานในสายนี้อย่างที่ฝันเอาไว้