รายงานพิเศษ : ความคืบหน้าการต่อเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

จากกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทาน ในพิธีวางกระดูกงูเรือ ต.91 เมื่อปี 2510 เป็นจุดเริ่มแรกในการสร้างเรือด้วยการพึ่งพาตนเอง จนมาถึงเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่2 ต่อจากเรือหลวงกระบี่ ที่กองทัพเรือต่อขึ้นเป็นลำล่าสุด และมีกำหนดทำพิธีปล่อยเรือในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ที่จะถึงนี้ โดยเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ มีการพัฒนาดัดแปลงแบบเรือจากเรือหลวงกระบี่ ให้มีสมรรถนะ และขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งการต่อเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ กองทัพเรือใช้งบประมาณประมาณ 5,500 ล้านบาท ซึ่งประหยัดกว่าซื้อจากต่างประเทศ และยังเป็นการพัฒนาเทคนิคและบุคลากรของกองทัพเรืออีกด้วย

และนี่คือเรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ เรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 ฝีมือคนไทย

Tag : เกาะติดข่าวดัง