คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดบางแพรกร้องอัยการช่วยคดีที่ดินวัด ตอนที่ 1

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

เจ้าอาวาสวัดบางแพรก ให้ข้อมูลกับรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อขอความเป็นธรรม หลังนำที่ดินตาบอดของวัดกว่า 3 ไร่ซื้อมาในปี 2553 ราคา 7,000,000 บาท ไปขายฝากกับเอกชนปี 2555 ราคากว่า 5,000,000 บาท เมื่อครบกำหนด 1 ปีไม่มีเงินไถ่ถอนที่ดินคืน แม้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนในปี 2556 แล้ว แต่เจ้าอาวาสยังจ่ายให้เงิน 2,000,000 บาท ให้เอกชนรายนี้ เพื่อหวังซื้อที่ดินวัดกลับคืน

ด้านอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ข้อมูลเสริมว่าหากเจ้าอาวาสได้คืนเงิน 2,000,000 บาท จะนำส่วนหนึ่งไปมอบให้ อบต.บางรักใหญ่ กรณีทำโครงการลานกีฬาปี 2558 ใช้งบกว่า 900,000 บาท ทั้งที่ที่ดินแปลงนี้เป็นของเอกชน ..


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7