จับประเด็นเป็นข่าว : จับสัญญาณหนี้ครัวเรือน หนุนก่อหนี้นอกระบบ

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 11:25 น.

Views

เรามาดูพฤติกรรมการกู้เงินของคนไทยกันก่อน สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พบว่า ปัจจุบันนี้ผู้กู้เงิน มักจะกู้กันหลายบัญชี และกว่าครึ่งของผู้กู้รายใหม่ในแต่ละปี จะมีอายุต่ำกว่า 25 ปี โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นการก่อหนี้ประเภท บัตรเครดิต,สินเชื่อบุคคล เป็นหลัก

แม้หลายคนจะพยายามหลีกหนีปัญหาภาระหนี้สิน แต่เมื่อรายจ่ายสวนทางกับรายได้ เงินขาดมือก็ต้องหาทางกู้ยืม หลายคนจำใจ กู้หนี้ใหม่โปะหนี้เก่าทำให้คนไทยยังคงอยู่ในวังวนหาเงินใช้หนี้ สำคัญกว่านั้น คือ สัญญาณการก่อหนี้นอกระบบ ก็เริ่มชัดเจนขึ้นด้วย

โดยทั่วไปแล้ว การก่อหนี้ไม่ใช่จะมีแต่ผลเสีย หากการก่อหนี้นั้นมีการนำเงินไปลงทุน หรือบริโภค ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจเกิดการขยายตัว แต่หากการก่อหนี้ เป็นเม็ดเงินที่ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการผลิต หรือทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็น่าเป็นห่วง เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย

การแก้ปัญหาหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ในระบบ หรือหนี้นอกระบบ ไม่เพียงแต่หวังพึ่งพา การช่วยเหลือจากภาครัฐ สำคัญกว่านั้นคือ การเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้ภาคครัวเรือน โดยเฉพาะผู้กู้ ที่ต้องปรับตารางรายจ่าย ให้สมดุลกับรายได้ที่มีเพื่อขจัดหนี้ให้พ้นตัว อดทน อดออม ที่สุดก็จะสามารถปลดภาระหนี้สินได้

Tag : หนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ