News

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่แจงส่วนกลางเลือก"ฮิโนกิแลนด์"เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป

จากกรณีที่มีเสียงวิจารณ์ถึงความเหมาะสม กรณีที่"ฮิโนกิแลนด์"สถานที่ท่องเที่ยวที่มีรูปลักษณ์แบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการจังหวัดเชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปของไทย ล่าสุดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ชี้แจงแล้วว่า เป็นการคัดเลือกกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจากส่วนกลาง โดยไม่ได้มีการปรึกษาจังหวัดก่อน

นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ได้เสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยว ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแต่อย่างใด เมื่อสอบถามไปถึงกรณีที่เกิดขึ้น กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ชี้แจงว่าการคัดเลือกดังกล่าว เป็นการพิจารณาจากผลการสำรวจความนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ

ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อแจ้งข้อกังวลของประชาชนชาวเชียงใหม่ ที่ไม่เห็นด้วยกับการประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวเป็น 1 ใน 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เนื่องจากไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย

ฮิโนกิแลนด์ ก่อสร้างบนพื้นที่ 83 ไร่ ริมถนนสายเชียงดาว-ฝาง  ออกแบบจำลองเป็นเหมือนในประเทศญี่ปุ่น และเปิดให้ประชาชนได้เข้าชม ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 1,200 ล้านบาท แม้จะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแต่ การถูกเลือกให้เป้น 10 ใน10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป ทำให้คนเชียงใหม่ไม่พอใจนัก เพราะควรเลือกสถานที่ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ สะท้อนถึงวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ล้านนา ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวมากกว่า