รายงานพิเศษ : มข.เปิดโรงเรือนต้นแบบผลิตหนอนแมลงอุตสาหกรรมขจัดขยะอินทรีย์

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ห้องเพาะเลี้ยงแมลงกินขยะอินทรีย์ ในโรงเรือนต้นแบบผลิตหนอนแมลงอุตสาหกรรม ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ เป็นโรงเรือนต้นแบบแห่งแรกของประเทศ ไทย เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ขยายผลงานวิจัย นำแมลงกินขยะอินทรีย์มาเพาะเลี้ยง เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ และต่อยอดนวัตกรรมกับการผลิตอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์

ในกรงเพาะเลี้ยงมีแมลงกินขยะอินทรีย์มากถึง 3,000,000 ตัว ซึ่งมีทั้งเพศผู้เพศเมีย แต่ละวันจะผสมพันธุ์กัน และออกไข่จำนวนมาก เฉลี่ยตัวละ 400-450 ฟอง ซึ่งเจ้าแมลงกินขยะอินทรีย์ มีหน้าตาคล้ายแมลงวัน แต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแมลงวัน เป็นแมลงปลอดภัยในธรรมชาติ ไม่นำโรค ไม่เป็นศัตรูพืช มีหน้าที่กินขยะชีวภาพทุกชนิด

นักวิจัยจะรอไข่ฟักออกมาเป็นตัวหนอน เพื่อวิจัยการกินขยะอินทรีย์ โดยการกำจัดขยะอินทรีย์ 1 กิโลกรัม ใช้หนอนอายุ 5 วัน จำนวน 1,000 ตัว ในระยะเวลา 18-20 วัน ซึ่งจะเริ่มทดลองใช้กำจัดขยะอินทรีย์ในภาคอุตสาหกรรมช่วงปีหน้า

อีกห้องเพาะเลี้ยงตัวดักแด้ ใช้วิจัยการต่อยอดการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากตัวดักแด้มีโปรตีนสูงและมีไขมัน ซึ่งหากนำมาอบจะเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณค่าอาหารสูง ขณะที่ประโยชน์อีกด้านสามารถวิจัยต่อยอดใช้ในกลุ่มเครื่องสำอางและทางการแพทย์ได้

ล่าสุด บริษัทเอกชนจากประเทศญี่ปุ่นขอเจรจาร่วมลงทุน ซึ่งหากโครงการวิจัยนี้สำเร็จ คาดว่าจะมีมูลค่าหลักหมื่นล้านบาท

Tag : เกาะติดข่าวดัง