News

นายกฯ เผย ในหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้มาช่วยงานพระราชพิธีฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้รัฐบาลจัดเลี้ยงผู้มาช่วยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปิดเผยว่า เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสขอบใจรัฐบาลและประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้รัฐบาลจัดงานเลี้ยงขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชน และจิตอาสา ที่มาช่วยในงานพระราชพิธีสำคัญ ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันที่ 24 พฤษภาคมนี้

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูลที่ถูกต้องด้วย

และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบประกาศให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี โดยที่รัฐบาลได้เตรียมจัดงาน และพิธีต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไป