มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 พ.ค.62

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 18:05 น.

Views

มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 พ.ค.62

พิธีกร : อิทธิเดช สุพงษ์, กัญญ์ณาณัฏฐ์ ภาธรสืบนุกูล

Tag : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 14 พค 62