พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา กรุงพนมเปญ

ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวกัมพูชา มีความผาสุขและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีที่มีมายาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง จะทำให้สัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเข้มแข็งที่มีอยู่ กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา วันคล้ายวันพระราชสมภพ กัมพูชา