หน่วยงาน และประชาชน ไปร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

ตลอดวันนี้ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน่วยงาน และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย, โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา, พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา, ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ผู้บริหาร และพนักงานการเคหะแห่งชาติ, ผู้บัญชาการทหารอากาศ, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชน

ขณะเดียวกัน มีคณะบุคคล อาทิ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด, ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จังหวัดอ่างทอง, การรถไฟแห่งประเทศไทย, สหภาพแรงงานโตโยต้า ประเทศไทย, สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย, อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร โดยสำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ