หน่วยงานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกำจัดผักตบชวาในลำห้วยพระคือ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

วันนี้ ที่โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และลำห้วยพระคือ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ ทาสีโรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา และกำจัดผักตบชวาภายในลำห้วยพระคือ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม และร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังการจัดพระราชพิธีฯ

ห้วยพระคือ เป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำจากตัวเมืองขอนแก่น ในช่วงฤดูน้ำหลาก และเป็นจุดรวมของน้ำจากหลายแหล่ง ทั้งจากลำน้ำสาขาและจากเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไหลออกไปยังลำน้ำชี ปัจจุบันมีผักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่น เป็นสาเหตุทำให้การระบายน้ำค่อนข้างช้า ในห้วงที่เกิดฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเขตตัวเมือง หากกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

Tag : จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวา ลำห้วยพระคือ ขอนแก่น