News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 15 พ.ค.62 ภาคเหนือคุณภาพอากาศดี อยู่ในระดับสีเขียว

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ต่างจังหวัด
- ตำบลท่าตูมง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี                       30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                       29 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                     28 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                        27 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่                                         26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ                                         43 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ                       42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ                   34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ             34 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ                                      31 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี