ชาวประมงพื้นบ้านโอด บึงบอระเพ็ดน้ำเหือดแห้ง

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 08:17 น.

Views

ชาวประมงท้องถิ่นบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ต้องอาศัยคลองขนาดเล็กนำเรือออกหาปลาออกจากฝั่ง หลังระดับน้ำในบึงบอระเพ็ดตื้นเขิน บางแห่งแห้งขอดจนเป็นเนินดินเรือไม่สามารถแล่นตามปกติได้ จากการเปิดเผยของนายพยอม ด้วงอยู่ ชาวบ้านตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ บอกว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่คุกคามอย่างรุนแรงในปีนี้ส่งผลให้ขณะนี้บึงบอระเพ็ด มีระดับน้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีเนินดินขนาดกว้าง และมีตอไม้ผุดเป็นจำนวนมาก ทำให้การเดินเรืออกหาปลาของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงท้องถิ่นเป็นไปด้วยความลำบาก

ในขณะที่สถานการณ์น้ำที่ลดลงทำให้พื้นที่หาปลาและจำนวนปลาในบึงบอระเพ็ดลดลงตามด้วยเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดส่วนใหญ่เป็นเนินดินเกือบทั้งหมด เบื้องต้นชาวประมงท้องถิ่นต่าง บอกว่า แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ติดต่อกันช่วงนี้ ก็ยังไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น คาดว่า หากฝนทิ้งช่วงออกไปสถานการณ์ภัยแล้งยังคุกคามต่อไปอีกประมาณ 2 สัปดาห์ ชาวประมงในพื้นที่คงต้องหยุดออกหาปลาเนื่องจากเรือไม่สามารถออกจากฝั่งได้

Tag : ชาวประมงพื้นบ้าน บึงบอระเพ็ด นครสวรรรค์ ภัยแล้ง น้ำแล้ง