พ่อเมืองโคราชหาแนวทางช่วยเหลือจัดสรรที่ดินทำกินให้ชาวบ้าน

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 17:02 น.

Views

พ่อเมืองโคราชห่วงชาวบ้านไม่มีที่ทำกิน หลังศาลปกครองสั่งห้ามใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ เตรียมหาแนวทางจัดสรรที่ดินให้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลหนองหลัก ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหลัก ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง ที่รวมตัวกันขอความช่วยเหลือ หลังศาลปกครองนครราชสีมา มีคำสั่งให้ชาวบ้านที่อาศัยทำกินในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ในตำบลหนองหลัก เนื้อที่ 2,605 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, และหมู่ 7 ให้ออกนอกพื้นที่ และงดการเข้าไปทำนาปลูกข้าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ นสล. ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ยึดคืนพื้นที่สาธารณประโยชน์ ทำให้ชาวบ้าน 239 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ ไม่มีที่ดินทำกิน บางรายได้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนทำนา แต่เมื่อมีคำสั่งศาลปกครองให้ออกจากพื้นที่ ทำให้พวกเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก

ซึ่งหลังจากรับฟังปัญหา และความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่เพื่อไปเก็บข้อมูล เตรียมหาแนวทางจัดสรรที่ดินทำกิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน จัดสรรที่ดินทำกิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ห้ามใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ ไม่มีที่ดินทำกิน