คิวบาเริ่มมาตรการจัดสันปันส่วนอาหารและสินค้า แก้ไขปัญหาขาดแคลน

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 13:04 น.

Views

รัฐบาลคิวบา เริ่มประกาศใช้มาตรการจัดสันปันส่วนอาหารและสินค้าแล้ว หลังกำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ จนทำให้สินค้าขาดแคลนเป็นระยะเวลานานหลายเดือน

ประชาชนชาวคิวบา เริ่มเข้าคิวต่อแถวเพื่อซื้ออาหาร และสินค้าตามห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่าง ๆ หลังรัฐบาลประกาศใช้มาตรการจัดสันปันส่วนอาหาร อาทิ ไก่, ไข่, ข้าว และถั่ว รวมทั้งสินค้าพื้นฐานอื่น ๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากกำลังเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ โดยรัฐบาลกล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรสินค้าไปยังคิวบาของสหรัฐฯ ขณะที่ กระทรวงพาณิชย์คิวบา เปิดเผยว่า จะมีการประกาศใช้มาตรการการปันส่วนอาหารและสินค้าต่าง ๆ เพิ่มเติมตามมาอีกในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน โดยก่อนหน้านี้ คิวบา เคยประสบปัญหาขาดแคลนสินค้าเป็นระยะเวลาสั้น ๆ อยู่บ่อยครั้ง มานานหลายปีแล้ว

ทั้งนี้ คิวบา เป็นประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าและอาหารมากถึง 2 ใน 3 ของปริมาณที่ใช้บริโภคในประเทศ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Tag : รอบรั้วรอบโลก คิวบา มาตรการจัดสันปันส่วนอาหาร มาตรการจัดสันปันส่วนอาหาร คิวบา จัดสันปันส่วนอาหาร มาตรการจัดสันปันส่วนสินค้า