ระวังโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด กลุ่มเสี่ยงเริ่มฉีดวัคซีน 1 มิ.ย.นี้

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงจากฤดูร้อนไปสู่ฤดูฝน ต้องระวังโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด

นายแพทย์วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า 7 กลุ่มเสี่ยงที่จะได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี จากภาครัฐ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน, เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน - 2 ขวบ, ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ป่วยโรคอ้วน น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม เป็นต้น

มาตรการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ปีนี้ได้เพิ่มจำนวนวัคซีนที่จะฉีดให้กลุ่มเสี่ยงมากถึง 4 ล้านโด๊ส มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว ตามการพยากรณ์โรคที่จะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มากขึ้น ในรอบ 5 ปี โดยเน้นให้กลุ่มเสี่ยงได้ฉีดป้องกันอย่างทั่วถึงโดยให้กลุ่มเสี่ยง เริ่มไปเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐในท้องถิ่น ใกล้บ้านตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป

สำหรับข้อเสนอของ นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ขอให้ฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนทั้งหมด เพื่อลดการระบาดไปยังคนในครอบครัว เรื่องนี้กรมควบคุมโรค เผยอยู่ระหว่างการพูดคุยกันและจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเสี่ยงไข้หวัดใหญ่ต่อไป

Tag : โรคไข้หวัดใหญ่ระบาด โรคไข้หวัดใหญ่