จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ชนะขาด นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนใหม่

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 13:35 น.

Views

การประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ซึ่งมี ผู้ลงชิงชัยจำนวน 4 คน ประกอบด้วย 1.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 2.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายกรณ์ จาติกวณิช ผลการนับคะแนน  ปรากฎว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คนที่ 8

Tag : จุรินทร์ พรรคประชาธิปัตย์