คอลัมน์หมายเลข 7 : วัดบางแพรกร้องอัยการช่วยคดีที่ดินวัด ตอนที่ 2

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

เจ้าอาวาสวัดบางแพรก พึ่งกระบวนการยุติธรรมจากสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อขอความเป็นธรรมหลังนำที่ดินตาบอดของวัดกว่า 3 ไร่ ที่ซื้อมาปี 2553 ราคา 7,000,000 บาท และขายฝากให้เอกชนในปี 2555 ราคากว่า 5,000,000 บาท ครบกำหนด 1 ปีไม่มีเงินไถ่ถอนที่ดินคืน เอกชนรายนี้จึงได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ปี 2556 โดยปี 2558 เจ้าอาวาสจ่ายเงิน 2,000,000 บาทให้กับเอกชนรายนี้   

ขณะที่ นายธารทอง ธรรมชูเชาวรัตน์ ผู้รับซื้อฝากที่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินให้สัมภาษณ์กับคอลัมน์หมายเลข 7 ก่อนหน้านี้ พร้อมขายที่ดินคืน ราคา 13,000,000 บาท

การเข้าพบกับอัยการ เจ้าอาวาสวัดบางแพรกขอความช่วยเหลือให้วัดได้เงินคืน 2,000,000 บาท เพื่อนำไปมอบให้ อบต.บางรักใหญ่ บรรเทาความเสียหายหลังใช้เงินแผ่นดินกว่า 900,000 บาท ทำโครงการลานกีฬาปี 2558 ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายธารทองแล้ว ซึ่งเจ้าอาวาสจะรื้อสะพานเชื่อมที่ดินแปลงนี้ เพราะก่อสร้างโดยไม่ขออนุญาตกรมเจ้าท่า 

FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7