รายงานพิเศษ : โรงงานทุเรียนไทย-จีนฟื้นเศรษฐกิจใต้

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ทุเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ จะออกสู่ท้องตลาด หลังจากทุเรียนในภาคตะวันออกหมดแล้ว และเกษตรกรมักจะประสบปัญหาขายผลผลิตได้ราคาต่ำแทบทุกปี เพราะปริมาณผลผลิตที่ออกมามากกว่าปีละ 48,000 ตัน และยังมีปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคารับซื้อ จนเกษตรกรขาดทุน

อย่างเกษตรกรท่านนี้ ปลูกทุเรียนอยู่ที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา แม้จะมีการควบคุมคุณภาพทุเรียนอย่างดีทุกปี มีการตัดแต่งกิ่ง จนผลผลิตตรงตามมาตรฐาน แต่กลับขายได้ราคาต่ำ กิโลกรัมละ 20-50 บาท จนทำให้ท้อใจ แต่ต่างกับปีนี้ เมื่อรู้ว่าภาครัฐมีการสนับสนุนให้ภาคเอกชน ซึ่งเป็นนายทุนจากประเทศจีน มาลงทุนเปิดโรงงานแปรรูปทุเรียนส่งออก ทำให้มีกำลังใจ เพราะรู้ว่ามีตลาดรองรับแน่นอน ขายได้ราคาดีและสามารถส่งออกได้ง่ายขึ้น

โรงงานแปรรูปทุเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ให้เป็นโรงงานมาตรฐาน โดยที่นี่มีเงินหมุนเวียนเริ่มต้น 700 ล้านบาท และจะขยายเงินลงทุนเพิ่มอีกกว่า 2,000 ล้านบาท โดยจะรับซื้อทุเรียนในพื้นที่ นำไปแปรรูป แล้วส่งไปประเทศจีน คาดว่าจะสามารถรองรับผลผลิตได้ปีละ 12 ล้านตัน และจะเพิ่มเป็น 20 ล้านตันในปี 2563 ซึ่งสามารถรองรับทุเรียนได้ 1 ใน 3 ของผลผลิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 4 อำเภอจากจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังจะมีการจ้างแรงงานในพื้นที่มากกว่า 1,200 คน ซึ่งจะเป็นโรงงานแช่แข็ง ที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ

ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2561 บ่งบอกว่าการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.6 การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องถึงร้อยละ 36.6 และภาคการเงิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 และการพัฒนาเศรษฐกิจมีนัยสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อความมั่นคงได้ในหลายพื้นที่

Tag : รายงานพิเศษ เกาะติดข่าวดัง