"บวรศักดิ์"ชี้! ระบอบประชาธิปไตยชาวบ้านไม่อดตายเพราะมีสส.ช่วยแก้ปัญหา

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 16:23 น.

Views

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกล่าวในงานสัมมนาพรรคพลังประชารัฐ ระบอบประชาธิปไตยประชาชนอาจอดอยากบ้าง แต่ สส.ช่วยแก้ไขความเดือดร้อนได้ ขณะที่ระบอบเผด็จการประชาชนอาจอดตาย

วันนี้ พรรคพลังประชารัฐ จัดสัมมนา สส. มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญของ คสช. ที่ลาออกพร้อมกับวลีอมตะ"เขาอยากอยู่ยาว" บรรยายกฎหมายบทบาทและหน้าที่ของสส. กำชับ สส.ทำหน้าที่ดูแลประชาชน การนำปัญหาแต่ละพื้นที่ไปพูดในสภา หน้าที่อันดับแรกคือการเป็นผู้แทนของประชาชน เพราะทุกคนเป็นตัวแทนของเสียงที่ประชาชนเลือกเข้ามาตามระบอบประชาธิปไตย 
นายบวรศักดิ์ ยกคำกล่าวของ นักวิชาการระดับโลก "อมรรตยะ เสน" เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์" ที่กล่าวไว้ว่า ความอดอยากเกิดขึ้นได้ทุกระบอบการปกครอง แต่การอดตายจะเกิดขึ้นในระบอบเผด็จการ เนื่องจากในระบอบประชาธิปไตยความอดอยากอาจเกิดขึ้นได้แต่จะไม่อดตาย เพราะผู้แทนราษฎรทำหน้าที่แทนประชาชนแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อน แต่หากเป็นเผด็จการจะอดตายได้

หน้าที่อันดับสองของ สส.คือการออกกฎหมาย อันดับสามคือ การอนุมัติการงบประมาณในการบริหารประเทศ เป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังมากที่สุด ขอให้ทุกคนได้ไปศึกษารัฐธรรมนูญ มาตรา 144 ให้ชัดเจน เพราะหากทำไม่รอบคอบ คณะรัฐมนตรีอาจต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ รวมถึงรัฐธรรมนูญมาตรานี้จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตลอดชีวิต ต้องคืนเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ยย้อนหลังด้วย

Tag : บวรศักดิ์อุวรรณโณ พลังประชารัฐ เผด็จการ ประชาธิปไตย การเมือง