แบงก์ชาติประกาศใหวันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดธนาคาร - สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 17:54 น.

Views

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 กำหนดให้วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเป็นวันหยุดราชการ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อให้พนักงานของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

Tag : แบงก์ชาติ 3 มิ.ย.วันหยุดธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย