คณะบุคคล ไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล, สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2, ผู้บัญชาการกองทะเบียนประวัติอาชญากร และคณะ, พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ

และที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีคณะบุคคล และประชาชน นำแจกันดอกไม้ไปถวาย พร้อมลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยแข็งแรง อาทิ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์, บริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด, มูลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใย, บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด มหาชน, บริษัท สื่อสากล จำกัด และสมาคมปลื้มสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

Tag : ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ