News

จิตอาสาจังหวัดขอนแก่น ร่วมปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดถนนเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่

พลเอก ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาฯ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขุดลอกท่อน้ำอุดตัน บริเวณถนนเจนจบทิศ เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พร้อมทาสี ทำความสะอาดอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยถนนเจนจบทิศ อยู่ติดรั้วที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เป็นเส้นทางลัดออกไปสู่ถนนสี่เลน ที่จะเชื่อมอำเภอบ้านไผ่ ไปหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีรถไฟไปยังจังหวัดนครพนม ที่มีการอนุมัติการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ของประเทศไทย เชื่อมไปยังประเทศลาวในอนาคตอันใกล้นี้