ซานฟรานซิสโก สั่งห้ามใช้ระบบจดจำใบหน้า

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:01 น.

Views

คณะผู้บริหารนครซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐฯ มีมติ 8 ต่อ 1 เสียง สั่งห้ามเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ รวมทั้งสำนักงานตำรวจ ใช้งานระบบจดจำใบหน้า (Face Recognition) โดยหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานรายละเอียดระบบสอดแนมที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและระบบที่จะมีการใช้งานในอนาคต นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานจะต้องขออนุมัติจากคณะผู้บริหารเมืองก่อน หากต้องการใช้งานเทคโนโลยีจดจำใบหน้าต่อไป ซึ่งนครซานฟรานซิสโก นับเป็นเมืองแรกของสหรัฐฯ ที่มีคำสั่งห้ามใชเทคโนโลยีจดจำใบหน้า เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน

อย่างไรก็ตาม คำสั่งห้ามดังกล่าวไม่มีผลถึงการใช้งานระบบสแกนใบหน้า หรือ เฟซ ไอดี (Face ID) ที่ประชาชนทั่วไป, หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐใช้งานอยู่

Tag : รอบรั้วรอบโลก ระบบสแกนใบหน้า ระบบจดจำใบหน้า ห้ามใชเทคโนโลยีจดจำใบหน้า ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา