News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 16 พ.ค.62 ภาคเหนือคุณภาพอากาศดี อยู่ในระดับสีเขียว

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.

ต่างจังหวัด
- ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์                             35 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                          30 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก                                         26 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี                           25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี

กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ                         45 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ริมถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ                                           44 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพปานกลาง
- ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ               41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทางหลาง กรุงเทพฯ                                 37 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี
- แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ                                   33 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   คุณภาพดี