คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเห็นชอบแผนฟื้นฟูรถไฟฯ

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ซึ่งมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบแผนฟื้นฟู รฟท.ทั้งการจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินของ รฟท.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ รฟท. รวมถึงเห็นชอบเพิ่มพันธกิจให้บริษัท รถไฟฟ้า รฟท.จำกัด ให้เดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรอย่างคุ้มค่า เพราะมีประสบการณ์ในการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการ Airport Rail Link

โดยให้ปรับปรุงแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการหารายได้และทำกำไร โดยมีคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง และบริษัทให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานเทียบเท่าเอกชน เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่กำหนดโดยไม่เป็นภาระของภาครัฐในอนาคตด้วย