กรมสรรพสามิตเคาะภาษีน้ำมันไบโอดีเซลช่วยสวนปาล์ม

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายณัฐกร อุเทนสุต ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตได้กำหนดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ตามสัดส่วนการผสมน้ำมันดีเซลและไบโอดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ และรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในอนาคต

โดยปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล B7 ลิตรละ 0.01 บาท เป็นลิตรละ 5.99 บาท น้ำมันดีเซล B10 มีอัตราภาษีลิตรละ 5.80 และน้ำมันดีเซล B20 ปรับเพิ่มภาษีลิตรละ 0.001 บาท เป็นลิตรละ 5.15 บาท ทั้งนี้ ในอนาคตการจัดเก็บภาษีน้ำมันดีเซลจะปรับลดลง เพราะรัฐบาลสนับสนุนให้ผู้ผลิตน้ำมันหันไปใช้ไบโอดีเซล ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มดิบมากขึ้น