งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก จ.เลย

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมกับเจ้าคณะเมืองบ่อแตน แขวงไชยบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2562

งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 - 18 พฤษภาคม โดยมีกิจกรรมในแต่ละวัน คือ รำบวงสรวงพระธาตุศรีสองรัก นมัสการพระธาตุศรีสองรัก แห่สรงน้ำพระราชทานรอบเมืองด่านซ้าย เวียนเทียน จุดบั้งไฟ และบรรพชาอุปสมบท

พระธาตุศรีสองรัก เป็นเจดีย์ก่ออิฐปูน รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งศรีสัตนาคนหุต เวียงจันทร์ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2103 อายุกว่า 459 ปี เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการทำพระราชไมตรีของ 2 ราชอาณาจักรด้วย

โดยจุดประสงค์การจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณแห่งองค์พระธาตุศรีสองรัก และเชื่อมสัมพันธไมตรีของสองประเทศที่มีต่อกันและร่วมนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดยพร้อมเพรียงกันของ 2 ประเทศด้วย