บวงสรวงศาลแม่เหี่ยน จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

บรรยากาศในพิธีบวงสรวงเจ้าแม่เหี่ยน ที่บริเวณศาลแม่เหี่ยน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา รวมไปถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นตามความเชื่อว่าในช่วงเดือน 6 จะต้องนำเหล้าไห ไก่ตัว และผลไม้พร้อมกับเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ มาถวายเจ้าแม่เหี่ยน และขอพรให้เจ้าแม่ช่วยปกปักรักษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและชาวบ้าน ตามความเชื่อที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยคุ้มครองชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยโบราณและจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ที่ทำการกราบไหว้บูชา

ด้าน รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่าพิธีดังกล่าวเปรียบเสมือนการเลี้ยงปู่ตาของแต่ละหมู่บ้าน ตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งเป็นประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูอาจารย์ รวมไปถึงนักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่

ที่วัดราชบูรณะพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะพิษณุโลก ร่วมกับคณะกรรมการวัด จัดพิธีบวงสรวงเตาหลอมหล่อพระนางพญา เพื่อเตรียมจัดสร้างพระพิมพ์นางพญาเนื้อเงินยวง ความสูง 12 เมตร ฐานยาว 8 เมตร และกว้าง 4 เมตร และจะนำไปประดิษฐานไว้ในวัดให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้บูชา พุทธศาสนิกชนที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีหล่อพระนางพญา สามารถไปร่วมบุญได้จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา