เช็กรายชื่อ คกก.ชุดใหม่ พรรคประชาธิปัตย์

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 10:11 น.

Views

ผลการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ในการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นดังนี้ 

หัวหน้าพรรค : จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองภาคเหนือ : นราพัฒน์ แก้วทอง
รองภาคอีสาน : ไชยยศ จิรเมธากร
รองภาคกลาง : สาธิต ปิตุเตชะ
รองภาคใต้ : นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
รอง กทม. : องอาจ คล้ามไพบูลย์

รองหัวหน้าพรรคภารกิจ
1.นิพนธ์ บุญญามนี
2.กัลยา โสภณพานิช
3.สามารถ ราชพลสิทธิ์
4.อลงกรณ์ พลบุตร
5.อัศวิน วิภูศิริ
6.กนก วงษ์ตระหง่าน
7.สรรเสริญ สมลาภา
8.ปริญญ์ พานิชภักดิ์

เลขาธิการพรรค : เฉลิมชัย ศรีอ่อน

รองเลขาธิการฯ
1.ธนา ชีววินิจ
2.ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
3.สินธพ แก้วพิจิตร
4.อันวาร์ สาและ
5.จิตรภัสร์ กฤดากร
6.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

เหรัญญิก : อภิชัย เตชะอุบล

นายทะเบียน : วิรัช ร่มเย็น

โฆษกพรรค : ราเมศ รัตนเชวง

Tag : พรรคประชาธิปัตย์ คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์