พระอาทิตย์ตั้งฉากไร้เงา จ.เชียงใหม่

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 01:11 น.

Views

เมื่อเวลา 12.20 น. ของวันนี้ พระอาทิตย์ได้โคจรมาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับพื้นที่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้วันนี้ในเวลาดังกล่าวไม่สามารถมองเห็นเงาตกกระทบได้ตามปกติ สร้างความแปลกใจให้กับชาวเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ทำให้วันนี้ช่วงเวลาดังกล่าวอากาศค่อนข้างร้อนจัด มีแดดจ้าและกลับมามีเมฆฝนอีกครั้งในช่วงเย็น

ทั้งนี้ ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉากกับตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้ไร้เงาในครั้งนี้ ตรงกับการคาดการณ์ของนักวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สดร. ที่ระบุว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงที่พระอาทิตย์โคจรมาอยู่ตั้งฉากกับพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้ในแต่ละปีพระอาทิตย์จะเคลื่อนผ่านตั้งฉากกับพื้นถึง 2 ครั้ง และในปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม และหลังจากนี้จะค่อยๆ ขยับไปตามการโคจรของโลกและจะตั้งฉากอีกครั้งที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เวลาประมาณ 12.00 น.