News

พิธีคืนโฉนดที่ดินให้เหยื่อเงินกู้นอกระบบ ครั้งที่ 11

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดและทรัพย์สิน คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมครั้งที่ 11 โดยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีการไกล่เกลี่ย 873 คน รวมโฉนด 971 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 3,600 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 2,300 ล้านบาท มีประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญากู้ยืมได้รับโฉนดคืน

โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่มีมายาวนานให้หมดไป จะหาแหล่งการเงิน และสนับสนุนระบบฟิโกไฟแนนซ์ นาโนไฟแนนซ์ เพื่อให้นายทุนเข้าสู่ระบบมากที่สุด ไม่ให้ประชาชนมีหนี้สิน

สำหรับภาพรวมของการมอบคืนโฉนดที่ดินแก่เหยื่อนายทุนดอกเบี้ยโหดที่ผ่านการไกล่เกลี่ยตามนโยบายของรัฐบาลทั่วประเทศครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีลูกหนี้ได้รับโฉนดคืนทั่วประเทศกว่า 1,932 คน คืนโฉนด จำนวน 1,802 ฉบับ เนื้อที่ประมาณ 5,600 ไร่