จับแก๊งโจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13:42 น.

Views

ตำรวจภูธรภาค 3 จับกุม นายนนทรินทร์ สุวรรณคช กับพวกรวม 4 คน หลังตั้งแก๊งโจรกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จากบัญชีธนาคารของผู้อื่น พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัตร ATM และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง

หลังจาก นางสาวณัฐภรณ์ พรรัตนศิริวงศ์ ถูกแก๊งดังกล่าวถอนเงินจากบัญชี 8 ครั้ง รวม 56,000 บาท โดยเจ้าของไม่รู้ จึงเข้าแจ้งตำรวจ จนติดตามจับกุมไว้ได้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช