สตช.เตรียมความพร้อมรับมือ แก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาตีกันช่วงเปิดเทอม

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

วันนี้ (16 พฤษภาคม) กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูล คำสั่งเตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุ นักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ซึ่งอาจจะมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อเหตุทะเลาะวิวาท มีการใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกัน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมส่วนรวม

พลตำรวจโทพรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ให้เตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุ ดังนี้

1. เพิ่มความเข้มมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เคยสั่งการไปแล้ว เช่น จัดทำข้อมูลจุดเสี่ยง, จุดล่อแหลม, หรือจุดที่มักจะเกิดเหตุเป็นประจำ, จัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน, จัดตำรวจชั้นสัญญาบัตรคอยประสานงานกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด, จัดสายตรวจเฝ้าระวัง และเพิ่มความถี่ออกตรวจตราตามสถานศึกษา ป้ายรถประจำทาง ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ล่อแหลมอย่างสม่ำเสมอ

2. หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น และดำเนินการอย่างเฉียบขาดในทุกฐานความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งนำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาบังคับใช้กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง

3. มอบหมายให้รองผู้บัญชาการและรองผู้บังคับการ ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม และหัวหน้าสถานี ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

Tag : เด็กตีกันเปิดเทอม เด็กตีกัน สตช.