อภ.เผย กัญชาล็อตแรกออกดอกแล้ว คาดสกัดน้ำมันหยดใต้ลิ้นทดลองใช้ ก.ค.นี้

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ต้นกัญชาจำนวน 140 ต้น ที่องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ทำการปลูก ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้เริ่มออกดอกแล้ว ทั้งหมดเจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกแบบเมดิคัลเกรด หรือมาตรฐานทางการแพทย์ ซึ่งปลูกในอาคารระบบปิด มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ปลอดสารพิษ และได้สารสำคัญสม่ำเสมอ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิด คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 8-10 สัปดาห์ ดอกจะโตเต็มที่ และสามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นล็อตแรก เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ในเดือนกรกฎาคมนี้

ซึ่งการปลูกครั้งนี้ได้ใช้ เมล็ดจากสายพันธุ์ลูกผสม ให้สาระสำคัญแยกเป็น 3 ประเภท คือ THC สูง, CBD สูง และ THC เท่ากับ CBD ในอัตรา 1 ต่อ 1 ซึ่งดอกกัญชาที่ได้จะเป็นตัวเมีย เพราะมีส่วนสำคัญมากที่สุดที่นำมาสกัดเป็นน้ำมันกัญชา โดยนำดอกกัญชาที่โตเต็มที่มาทำให้แห้ง และสกัดด้วยเอทานอล ซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในการสกัดมาทำเป็นยา จากนั้นระเหยเอทานอลให้หมดจนเหลือเป็นน้ำมัน นำมาเจือจางและผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นที่ทราบความเข้มข้นของสารสกัด THC และ CBD ระดับหน่วยเป็น mg/ml (มิลลิกรัมหรือมิลลิลิตร) เพื่อให้แพทย์สามารถคำนวณเป็นโดส หรือปริมาณการใช้ที่เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย เนื่องจากสาระสำคัญแต่ละประเภทตอบสนองกับโรคแตกต่างกัน

สารสกัดน้ำมันกัญชา ที่จะผลิตออกมาชุดแรก 2,500 ขวด นี้จะนำไปใช้กับผู้ป่วย 3 กลุ่ม คือ 1 กลุ่มโรคที่มีผลการวิจัยยืนชัดเจนว่าสามารถรักษาได้ มี4 กลุ่ม คือโรคลมชัก, ผลข้างเคียงจากการใช้เคมีบำบัดรักษามะเร็ง, โรคปลอกประสาทอักเสบ และปวดประสาทเรื้อรัง 2 กลุ่มที่น่าจะรักษาได้ คือโรค พาร์กินสัน, อัลไซเมอร์, วิตกกังวล กลุ่มที่ 3 คาดว่าจะรักษาได้ คือโรคมะเร็งต่างๆ ด้วยกัญชาเพียงอย่างเดียว ซึ่งขณะยังนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

Tag : กัญชา