อภ.คาดผลิตน้ำมันกัญชารักษาผู้ป่วยได้ ก.ค.นี้

วันที่ 16 พ.ค. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

ต้นกัญชามาตรฐานเกรดการแพทย์ เริ่มออกดอกแล้ว คาดว่าเดือนกรกฎาคมนี้จะเติบโตเต็มที่ พร้อมนำไปสกัดเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นรักษาผู้ป่วยได้

การปลูกกัญชาใน "โครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม ระยะที่ 1" มีความคืบหน้าไปมาก โดยขณะนี้ต้นกัญชา 140 ต้น ที่ปลูกไปเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เจริญเติบโตทุกต้นและออกดอกแล้ว คาดว่าอีก 10-12 สัปดาห์ หรือประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนี้ ดอกจะโตเต็มที่ และสามารถนำเข้าสู่กระบวนการสกัดน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นได้

สำหรับกัญชาที่ปลูกได้ครั้งแรกนี้ สามารถนำไปผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นได้ 2,500 ขวด ขวดละ 5 มิลลิลิตร ซึ่งทั้งหมดจะนำไปใช้ในการวิจัยทดสอบทางคลินิก กับผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับกรมการแพทย์ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
              
นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า กัญชาที่ออกดอก เกือบทั้งหมดเป็นตัวเมีย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการผลิตน้ำมันกัญชา โดยเมื่อดอกกัญชาเติบโตเต็มที่ จะเก็บนำมาทำให้แห้ง และสกัดด้วยเอทานอลด้วยเทคนิคเฉพาะ และเมื่อระเหยเอทานอลหมดจนเหลือเป็นน้ำมัน ก็จะนำมาเจือจาง ผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น
             
หลังจากการทดลองโครงการระยะแรกแล้ว อภ.จะเริ่มปลูกกัญชาระยะที่ 2 ต้นปีหน้า โดยจะเพิ่มพื้นที่ปลูกเป็น 1,500 ตารางเมตร ปลูกกัญชาได้ 680 ต้น สามารถสกัดน้ำมันกัญชาได้ประมาณ 80,000 ขวด เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยต่อไป

Tag : น้ำมันกัญชา กัญชารักษาผู้ป่วย กัญชา ปลูกกัญชา